Sinnikästä tuotantoa

Väikkäriä permakulttuurista, ruoantuotannosta ja energiasta


1 kommentti

Permakulttuurin perusteet – Määritelmä ja tavoitteet

Perkaan tutkimukseeni liittyen permakulttuurin perusteoksia. Keskeinen kirja, jota tutkin on David Holmgrenin Permaculture Principles & Pathways Beyond Sustainability. Ohessa ensimmäinen osa kirjasta tekemästäni referenssistä. Seuraavissa osissa selostan Holmgrenin versioita permakulttuurin eettisistä ja suunnitteluperiaatteista.

Historia

Holmgren ja Mollison julkaisivat konseptia esittelevän Permaculture One opuksen vuonna 1978. Tavoitteena oli suunnitella keino selvitä ympäristökriisistä, kulutuksen ja väestönkasvusta johtuvasta luonnonvarojen hupenemisesta ja öljyn kallistumisesta pyrkimällä tunnistamaan uusia mahdollisuuksia systeemiajattelua ja -suunnittelua apuna käyttäen. Permakulttuuri keskittyi aluksi maatalouteen, puutarhanhoitoon ja rakennustekniikkaan mutta on sittemmin laajentunut kattamaan koko elämän kirjon.

Määritelmä ja tavoitteet

Holmgren määrittelee permakulttuurin systeemiajatteluun ja suunnitteluun perustuvien yleisten toimintaperiaatteiden soveltamisena, jonka tavoitteena on kehittää tarkoituksellisia, luonnon toimintaa ja muotoja jäljitteleviä aluekokonaisuuksia, jotka tuottavat runsaasti ruokaa, kuituja ja energiaa paikallisiin tarpeisiin. Kyseessä ei siis ole pelkästään puutarhanhoitomenetelmä, vaan keino suunnitella, perustaa, hoitaa ja kehittää yksilöiden, kotien ja yhteisöjen pyrkimyksiä luoda kestävämpiä tulevaisuuksia.

Permakulttuuriperiaatteita voi siis soveltaa myös muuhun kuin ruoantuotantoon; koulutukseen, kulttuuriin, keholliseen ja henkiseen hyvinvointiin, rahoitukseen ja talouteen, maa-alueiden hoitoon ja yhteisöorganisointiin.

Holmgren uskoo, että mikäli näillä kaikilla sektoreilla sovellettaisiin permakulttuuriperiaatteita paikallisiin oloihin soveltuvin tavoin, se aikaansaisi uusia, kestäviä kulttuureita. Holmgren määrittelee kestävän kulttuurin sellaiseksi, joka kykenee uusiutumaan sukupolvesta toiseen niin, että se mahdollistaa ihmistarpeiden täyttymisen ilman väistämätöntä romahdusta. Tällaisten kulttuurien luominen vaatii ylisukupolvista, jatkuvaa sopeutumista muuttuviin, resurssiniukempiin oloihin.

Staattisen kestävyyden sijaan, tai lisäksi, Holmgren painottaa mukautumiskykyisyyttä nopeasti muuttuviin oloihin, resilienssiä, sinnikkyyttä.