Sinnikästä tuotantoa

Väikkäriä permakulttuurista, ruoantuotannosta ja energiasta

IMF:n öljyhuippuskenaariot 2012

2 kommenttia

IMF_maailman_öljytuotanto

Öljytuotannon kasvu (1,8%/v) pysähtyi vuonna 2005 ja on pysynyt siitä lähtien tasaisena. Puhutaan öljytuotannon tasangosta. IMF julkaisi lokakuussa working paperin, Oil and the World Economy: Some Possible Futures,  öljyhuipun mahdollisista vaikutuksista. Tutkimus pyrkii aiempien empiiristen tutkimusten avulla mallintamaan mitä vaikutuksia öljytuotannon jatkuvalla hiipumisella olisi maailman taloudelle.

Tutkimus ei ota kantaa siihen minä vuonna tavanomaisen öljyn huippu on tapahtunut tai tulee tapahtumaan, mutta korostaa, että se on väistämätöntä. Tutkijat nostavat esiin tutkimustuloksia joiden perusteella voidaan olettaa, että nykyinen tuotantotasanko oloissa joissa öljyhinnat ovat korkealla saattaa olla osoitus siitä, että elämme jo ehtyvien fyysisten öljyvarantojen maailmassa tai ainakin, että se on aivan kulman takana. Geologisten ja insinööritieteiden perusteella on olemassa suuri riski, että tavanomainen öljytuotanto saavuttaa huippunsa ennen vuotta 2020, siis seuraavan seitsemän vuoden aikana.

Monet tutkijat ovat myös todenneet, että öljyn korvaamiseen vaadittavia resursseja, tekniikoita, tai vaihtoehtoisia polttoaineita ei ole näköpiirissä siinä mittakaavassa kuin niitä annetulla aikataululla tarvittaisiin. IMF:n tutkimus käy läpi erilaisia mahdollisia keinoja selvitä öljyn hupenemisesta tullen lopputulokseen, että vaihtoehtoisilla polttoaineilla on myös omat tuotantohuippunsa ja, että öljyn tekninen korvaus vaadittavissa ajassa esimerkiksi kemian teollisuudessa ja lähes kaikissa tuotteissa joita kulutamme on äärimmäisen vaikeaa.

Tutkimuksessa esitetään erilaisia öljytuotannon supistumisskenaarioita ja niiden yhdistelmiä ja kuvataan niiden vaikutuksia öljyn hintaan ja talouteen. Avaan alla muutamaa skenaariota ja niiden tuloksia.

Perusskenaario
Perusskenaarion oletuksena on, että öljyn tuotannon vuotuinen kasvutrendi pienenee vuosittain prosentilla historiallisesta 1,8 prosentin kasvutrendistä. Tuotantoshokki aiheuttaisi tässä tapauksessa välittömän 60% hintapiikin raakaöljyn hinnassa. Tämä johtuu öljyn heikosta hintajoustosta lyhyellä aikavälillä. Tällä tarkoitetaan sitä, että nopeasti kohoavat hinnat eivät johda välittömästi kasvavaan tuotantoon. Lisäkapasiteetin saamiseksi markkinoille vaaditaan yleensä vähintään neljä vuotta. Koska tuotannon heikkeneminen on jatkuvaa, hinnat jatkavat nousua. Öljyn hinta nousee 10 vuodessa 100% ja 20 vuodessa 200%.

Yhdysvaltojen ja EU:n vaihtotaseet romahtavat heti tuotannon supistuessa sillä niillä ei ole mitään myytävää öljyn viejävaltioille. Niiden BKT laskee tasaisesti seuraavat 20 vuotta supistuen yhteensä neljä prosenttia. Muun maailman BKT laskee samassa ajassa 8%.

Entropiarajaskenaario
Entropiarajalla kuvataan sitä kuinka helppoa öljyn korvaaminen on muilla energialähteillä. Edellä kuvatussa perusskenaariossa entropiaraja on nolla, eli öljy kyetään korvaamaan helposti muilla vaihtoehdoilla. Mitä suurempi entropiaraja, sitä vaikeampaa öljyn korvaaminen on. Tutkimus mallinsi öljyn korvattavuuden vaikutuksia myös laskevan hintajouston skenaariolla. Entropiarajaskenaario johti öljyn hinnan nousuun 250-300 prosentilla kahdessa kymmenessä vuodessa. Laskevan hintajouston skenaario nosti hintaa 250% samassa ajassa. Vaikutukset BKT:n olivat suunnilleen perusskenaarion suuruisia.

Suurshokkiskenaario
Tässä mallissa vuotuista öljytuotantoa supistetaan 3,8% peruskenaarion yhden prosentin sijaan. Monet tutkimukset ovat arvioineet, että tuotanto supistuu juuri tuon pari prosenttia vuodessa kun tuotanto kääntyy vihdoin laskuun nykyiseltä tuotantotasangolta. Lähes neljän prosentin tuotantosupistus merkitsee 2% vuotuista tuotantomäärien laskua, siis kellokäyrän alamäkeä. Mallinnuksen oletuksena on myös, että tuotantokustannukset kasvavat vuosittain 4% perusskenaarion 2% sijaan.

Öljyn hinta nousisi 200% heti tuotannon supistumisen hetkellä ja nousisi yhteensä 800% seuraavan kahden vuosikymmenen aikana. Näin ennen kuulumattoman hintapiikin vaikutukset BKT:n ovat epälineaarisia, eli malli ei kykene käsittelemään niin suuria muutoksia.

imf_öljyhuippu_öljyn_hinta

Kuvassa: Perusskenaario sinisellä, teknologian ulkoistamisskenaario punaisella, suurshokki vihreällä, suurshokin ja teknologian ulkoistamisen yhdistelmä keltaisella

Suurshokin ja teknologian ulkoistamisskenaarioiden yhdistelmä
Skenaario kuvaa tilannetta jossa öljy osoittautuu vaikeasti korvattavaksi, kuten tutkimuksessa toistuvasti korostetaan, ja sen tuotanto supistuu 3,8% kääntyen 2% vuotuiseen laskuun. Tutkijoiden malli kykenee yhä mallintamaan skenaarion vaikutuksia mutta ne ovat niin valtavia, että ne eivät ole enää uskottavia.

Öljyn hinnat nousisivat heti impaktista 400% ja kohoaisivat yhteensä noin 1400% seuraavien 20 vuoden aikana. Mikäli hinnan näin nopea nousu parantaisi öljyn hintajoustoa, eli vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittämiseen panostettaisiin, öljyn hinnan nousu puolittuisi 800 prosenttiin. Tutkijat korostavat, että näin suuri hintajouston nousu olisi äärimmäistä, eivätkä pidäkään sitä mahdollisena juuri öljyn heikon korvattavuuden vuoksi. Malli ei kyennyt käsittelemään öljyn kulutuksen vähentämisen seurauksia.

Mitä jos skenaarioiden oletukset eivät pidä paikkaansa?
Kaikkien skenaarioiden taustaoletuksena on, että tuotannon supistumista seuraa tasainen siirtyminen kohti uutta tasapainoa. Öljyn tuottajat ostavat helposti ylimäärin tuotantoa jota öljyn tuojavaltiot tuottavat eivätkä saa enää muualle myytyä, talousjärjestelmä imee öljyn viejien kasvaneet säästöt ja jakaa ne eteenpäin markkinoille, yritykset toimivat sulavan joustavasti uudelleen kohdentamalla resursseja ja työläiset hyväksyvät laskevat tulot mukisematta. Malli ei myöskään huomioi mahdollisuutta, että öljyn tuottajavaltiot saattavat käyttää kasvavan osan tuotannostaan kotimaiseen kulutukseen oman taloutensa pönkittämiseksi. Malli olettaa lisäksi, että tulojen kasvu nostaa öljyn kysyntää samassa suhteessa. Se ei siis huomioi sitä, että kasvu on tapahtunut viime aikoina öljyä vähemmän kuluttavan palvelusektorin avulla. Tutkijoiden mukaan monet näistä oletuksista ovat yltiöoptimistisia. Mikäli nämä oletukset eivät pidä paikkaansa öljytuotannon supistumisen vaikutukset olisivat vielä mallinnusten tuloksiakin suurempia.

Tutkijat summaavat tulokset seuraavasti
Mikäli öljy osoittautuu taloudelle tavanomaisten talouslaskelmien oletuksia tärkeämmäksi ja vaikeammaksi korvata, kuten monet tutkijat varoittavat, ja kaksi tai useampi alla olevista kolmesta oletuksesta osoittautuu paikkaansa pitäviksi, öljyhuipun seuraukset maailman taloudelle olisivat jotain dramaattisen ja käsittämättömän väliltä.

1) entropian vuoksi öljyä ei kyetä korvaamaan muilla tekniikoilla ja energialähteillä vaadittavassa ajassa
2) öljyn hinnan nousu nostaa muun talouden tuotantokustannuksia
3) kysynnän tulojousto on 1:n sijaan 0,33, kuten monet empiiriset tutkimukset ovat todennet, eli öljytuotannon supistumisen vaikutukset BKT:n supistumiseen ovat oletettua suuremmat

Tutkimus ei ota kantaa siihen mitä nämä käsittämättömät vaikutukset voisivat olla. Siitä lisää myöhemmin. Opi lisää öljyhuipusta Energy Bulletinin sivulla.

Kirjoittaja: Sampsa

Teen Helsingin Yliopistolla väikkäriä ruoantuotannon resilenttiydestä öljyn hinnan nousuun ja pohdin josko permakulttuuri auttaisi asiassa. Blogi toimii opintopäiväkirjana.

2 thoughts on “IMF:n öljyhuippuskenaariot 2012

  1. Mallit toimivat aina hyödyllisenä ajatusten herättäjänä, mutta on selvää että lineaarisen sujuvasti mikään ei tule menemään. Lineaarinen öljyn hinnan nousu on niin epärealistista että on melko turvallista sanoa että näin ei tule tapahtumaan – tasoitettuna trendinä suunta toki on ylöspäin, kenties rajustikin. Emme kuitenkaan tule näkemään mitään hinnan 14-kertautumista jo pelkästään siitä yksinkertaisesta syystä että demand destruction tapahtuu nopeasti jo alle $200/bbl hinnoilla.

    Oma informoitu näkemykseni siitä miten hyvin – tai huonosti – maailma tulee kohtaamaan niin öljyhuipun kuin muutkin käsillä olevat ’haasteet’ on muodostunut viimeisen 10 vuoden aikana jatkuvasti negatiivisemmaksi. Vaikutukset valitettavasti tulevat olemaan siellä käsittämättömän päässä, mutta käsittämättömiä vain niille ketkä eivät tajua tilannetta.

    Ps. Hienoa että pidät projektistasi blogia! Mielenkiinnolla jään seuraamaan.

  2. Päivitysilmoitus: Saksan armeija: Öljyhuipun vaikutukset yhteiskuntaan « Sinnikästä tuotantoa

Kommentoi

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s